V blízkosti Náměstí míru

Náměstí Míru začalo vznikat spolu s městskou čtvrtí Vinohrady, která počala růst na přelomu 19. a 20. století na místě vinic
a zahrad. Náměstí se původně jmenovalo Purkyňovo. Dominantou náměstí je novogotický kostel sv. Ludmily, který byl dostavěn v roce 1893. Další výraznou budovou je divadlo Na Vinohradech, stavba z let 1905 – 1907. Třetí významnou budovou na obvodu nám. Míru je Národní dům z roku 1894.